INFO-BUD oferuje:


- projekty indywidualne budynków mieszkalnych, gospodarczo-garażowych, usługowych, handlowych i produkcyjnych,
- projekty przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków,
- sprzedaż i adaptacje projektów gotowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i komercyjnych,
- projekty zagospodarowania działek,
- projekty instalacji i przyłączy sanitarnych i elektrycznych,
- kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego ( warunki zabudowy, warunki techniczne przyłączy, pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia budowy, zakończenie budowy ),
- nadzorowanie prac budowlanych ( kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski ),
- okresowe kontrole budynków,